Den årliga vaccinationskampanjen

 

Årets influensavaccination börjar tisdagen 3 November.

I år måste vi ta hänsyn till risken för smittspridning av Covid-19, vi kommer därför ej erbjuda drop-in för vaccination som vi gjort tidigare år.

Vi kommer att erbjuda bokade tider på onsdag eftermiddagar.

I november kommer vi endast vaccinera dig som tillhör en riskgrupp eller som är 65+ år. Vi kommer ej att sälja vaccin under denna period.

December och framåt kommer vi erbjuda tider till den som ej tillhör riskgrupp och är under 65 år och vill betala för vaccinationen.

Dessvärre är det brist på vaccin och Region Stockholm har beslutat att det fortsatt bara skall vara riskgrupper som vi får vaccinera. Vi får alltså fortfarande inte sälja några vaccin.

Om du som ej tillhör en riskgrupp vill vaccinera dig hänvisar vi till de olika vaccinationsmottagningar som finns.

Om du vill att vi kontaktar dig för bokning skicka en förfrågan via 1177.se eller ring till mottagningen. En sköterska från mottagningen kommer sedan att kontakta dig för bokning.

 

 

Vaccinationskampanjen pågår till 28 februari 2021.