Covid-191

Uppdatering om Covid-19

Ingen med förkylningssymptom så som feber, halsont och hosta, ska komma till mottagningen.

Har du dessa symptom ska du enl folkhälsomyndigheten hålla dig hemma och undvika kontakt med

andra än de du bor med tills du är symptomfri. Vill man ändå ha hjälp av en läkare kan vi tillgodose

detta på vår videomottagning. Ring till mottagningen så kan vi boka in en videotid till dig. 

Vi måste skydda våra äldre och de med bakomliggande sjukdomar som har ärenden hos oss som inte kan vänta.

De ska inte riskera att bli smittade av Covid-19 vid ett besök på vår mottagning.

Vi finns på telefonen som vanligt.

Ta hand om varandra 💙

 

Om du har en befintlig tid och hellre vill ta den via video så kan vi tillgodose detta till de flesta av våra läkare.

Ring till mottagningen så kan vi hjälpa dig att konvertera tiden till en videotid.