Om företaget

Din Doktor i Märsta är en privat läkarmottagning som startades av Dr Björn Rydén år 1994. Sedan hösten 2009 ingår vi i vårdval Stockholm.

Mottagningen har idag läkare med specialistkompetens i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning, företagshälsovård, socionom/kurator och vaccinationsservice.

Din Doktor i Märsta bedriver sjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Uppdraget regleras i den av landstinget årligen reviderade regelboken. Husläkarmottagning tillsammans med barnavårdscemtral och företagshälsovård  är grunden i vår målsättning är att vara hela familjens självklara val av vårdleverantör.