Barnavårdscentral

Vi är en liten Barnavårdscentral i gemytliga lokaler där vi bedriver vår verksamhet enskilt och/eller i grupp.

Du träffar din distriktssköterska när du behöver — på mottagningen eller vid hembesök. Undrar du över något är det bara att ringa. Barnhälsovården är kostnadsfri och frivillig. Du bestämmer själv hur ofta du vill träffa oss och vad du vill ha hjälp med. Vi finns här när du behöver oss som stöd i Ert föräldraskap.

Bokade tider måndag-fredag 0800-1700   Öppen mottagning onsdagar 0815-0900

Förutom att väga och mäta erbjuder bland annat: 

- Föräldrargrupper
- Basprogrammet 
- Allmän rådgivning kring sjukdom och hälsa

På mottagningen arbetar vi med nytt innehåll vid 3-och 4 årsbesöken på BVC

I samarbete mellan Barnhälsovården i Stockholms län, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet prövas ett nytt innehåll för 3-årsbesöket på BVC med fokus på barnets språk och kommunikation.

Inför besöket kommer föräldrar få en webbenkät med frågor om barnets utveckling och levnadsvanor. Vid besöket har nytt material lagts till i syfte att stimulera mer till samspel och lek.

Material, enkät och webinnehåll utvecklas i samarbete mellan BVC-sjuksköterskor och representanter från Barnhälsovården samt psykologer och läkare från Stockholms universitet/Karolinska institutet

Du kan gå in på hemsidan: BVCElvis här kan man läsa om utveckling , trotts , mat , om att få syskon och mycket mer.

Kristina Thorell
Telefontid vardagar 0800-0900
08-122 040 32

Eter telefontid kan ni lämna röstmeddelande. Vi ringer upp snarast, dock senast dagen efter.

Linda Moström 
Telefontid vardagar 0800-0900
08-122 040 31

Om ditt barn är sjukt och i behov av läkarkontakt ska du istället ringa tidsbokningen på husläkarmottagningen.

Tidsbokning vardagar 0800-1700
Telefon 08-595 111 60

Vid akuta ärenden utanför våra öppettider, ring vårdguiden tel 1177 eller 112