What does this privacy policy cover?

We take your privacy very seriously. This privacy policy governs and details the main privacy principles we apply to the data we collect through our services.Click here to access our privacy policy governing our corporate website.

About our services

We specialize in a variety of services. Our aim is to deliver services based on your recent browsing behavior. With our service, you should receive personalized help that is more relevant for you than the standard one you would receive without us. Click here for more information on our services.

User Choices

If you do not want to receive ads displayed by us, on your current browser and browsers we have linked to your technical identifier you can disable the display of our ads here.If you only want to opt out from your current browser uncheck the opt-out box.You can also opt-out of all matched browsers and know more about user choices.

Our commitments and adherence

Our company is an early adopter to initiatives of greater transparency and control for users. Read more about transparency and control.

Our Technology

We collect information via technical cookies placed on your browser. Read more about our technology.

Data security and retention

The security of your information is fundamental to us. We have implemented industry-standard security measures, which include the use of firewalls and encryption. Read more about data security and retention.

Please note that we may update or change this privacy policy. If we revise our privacy policy, we will post those changes to this privacy statement, and to other places we deem appropriate, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any we disclose it. If we make any material changes we will notify you by means of a notice on this site prior to the change becoming effective. Please click here for the latest version of the privacy policy.

E-mail: info@demolink.org

 

Tillgänglighet för (VIDEOMOTTAGNING) iOS

Redogörelsen avser (VIDEOMOTTAGNING) iOS version 3.24, offentliggjord den 17 november 2020.

Din Doktor i Märsta AB står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur (tjänstens namn) iOS uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilapplikationen?

Om du behöver innehåll från (tjänstens namn) iOS som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar .

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i mobilapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet

Den här mobilapplikationen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • Vissa titlar saknar programmatisk definiering.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. Formulär är svårt att navigera med skärmläsare och bör förbättras. Vid navigering med skärmläsare till vissa kryssrutor (checkboxar) läses kryssrute-komponenten och dess tillhörande text inte upp tillsammans.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Vid ifyllande av checkbox (kryssruta) vid godkännande av villkor, framgår inte vid användning av skärmläsare om rutan är ikryssad eller urkryssad.

 • Statusmeddelanden såsom "inloggning/utloggning genomförd", "bokning genomförd", "fil uppladdad" och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • Saknas stöd för att fylla i kontaktinformation automatiskt (auto-fill).

 • Systematisk förstoring av text i appen fungerar i nuläget inte. Däremot fungerar iOS inbyggda zoom-funktion utan problem.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. Formulär är svårt att navigera med skärmläsare och bör förbättras. Vid navigering med skärmläsare till vissa kryssrutor (checkboxar) läses kryssrute-komponenten och dess tillhörande text inte upp tillsammans.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Vid ifyllande av checkbox (kryssruta) vid godkännande av villkor, framgår inte vid användning av skärmläsare om rutan är ikryssad eller urkryssad.

 • Statusmeddelanden såsom "inloggning/utloggning genomförd", "bokning genomförd", "fil uppladdad" och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta kan tydliggöras i högre grad för användare med kognitiv nedsättning.

Hur vi testat mobilapplikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av (tjänstens namn) iOS.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Ledningen.

Webbplatsen publicerades den 17 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2020.

 

Tillgänglighet för (VIDEOMOTTAGNING) Android

Redogörelsen avser (VIDEOMOTTAGNING) Android version 3.24, offentliggjord den 17 november 2020.

Din Doktor i Märsta AB står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur (tjänstens namn) Android uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilapplikationen?

Om du behöver innehåll från (tjänstens namn) Android som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar .

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i mobilapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet

Den här mobilapplikationen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • Vissa titlar saknar programmatisk definiering.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. På vissa platser i gränssnittet där en interaktion krävs (ex. att godkänna villkor) kan det tydliggöras för användare av skärmläsare vad de behöver göra för att komma vidare i flödet.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Statusmeddelanden såsom "inloggning/utloggning genomförd", "bokning genomförd", "fil uppladdad" och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. På vissa platser i gränssnittet där en interaktion krävs (ex. att godkänna villkor) kan det tydliggöras för användare av skärmläsare vad de behöver göra för att komma vidare i flödet.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Statusmeddelanden såsom "inloggning/utloggning genomförd", "bokning genomförd", "fil uppladdad" och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta kan tydliggöras i högre grad för användare med kognitiv nedsättning.

Hur vi testat mobilapplikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av (tjänstens namn) Android.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Ledningen.

Webbplatsen publicerades den 17 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2020.

 

Tillgänglighet för (VIDEOMOTTAGNING) Patientwebb

Din Doktor i Märsta AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur (VIDEOMOTTANING) Patientwebb uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från (tjänstens namn) Patientwebb som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar .

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Visst bildinnehåll såsom profilbilder har inte ett textalternativ. Trots att bildens innehåll inte är nödvändigt för att förstå innehållet på webbsidan, kunde detta innehåll beskrivas bättre för användare av skärmläsare.

 • Saknas struktur i delar av tjänsten för att navigera utan muspekare. Informationen och källkoden behöver struktureras om för att stödja detta på ett bättre sätt.

 • Användning utan muspekare stöds inte i alla scenarier. Även viktiga funktioner såsom tidsbokning är otillgängligt för användare utan mus.

 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.

 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte fokus som de borde vid användning av skärmläsare.

 • Webbsidan saknar html-attribut för sidans språk.

 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras vid användning av skärmläsare.

 • Strukturen i källkoden är inte optimal för navigering utan muspekare.

 • Komponenters tillstånd förmedlas inte alltid på rätt sätt åt användare med skärmläsare (ex. aktiv-inaktiv, öppen-stängd, etc).

 • Skärmläsare förmedlar inte tillräcklig återkoppling och statusmeddelanden på aktiviteter som "betalning genomförd", "videobesök bokat", etc.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Visst bildinnehåll såsom profilbilder har inte ett textalternativ. Trots att bildens innehåll inte är nödvändigt för att förstå innehållet på webbsidan, kunde detta innehåll beskrivas bättre för användare av skärmläsare.

 • Automatisk ifyllning av information stödjs inte. Vissa fält saknas klassificering av vilken typ av information som fältet är till för att innehålla.

 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.

 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte fokus som de borde vid användning av skärmläsare.

 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras vid användning av skärmläsare.

 • Komponenters tillstånd förmedlas inte alltid på rätt sätt åt användare med skärmläsare (ex. aktiv-inaktiv, öppen-stängd, etc).

 • Skärmläsare förmedlar inte tillräcklig återkoppling och statusmeddelanden på aktiviteter som "betalning genomförd", "videobesök bokat", etc.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.

 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte synligt fokus som de borde.

 • Vissa komponenter i tjänsten saknar tillräckligt bra etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa komponenter i tjänsten saknar tillräckligt bra etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte synligt fokus som de borde.

 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av (tjänstens namn) Patientwebb.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Ledningen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2020.